Leyda, Batavorum Lugdunum, vulgo Leyden, Concinna aedificiorum et incolarum frequentia pulcherrimum nitidissimumque opp(idum) ab Hispanis obsidione cinctum, ab Auriacis autem commeatus invectione liberatum

Anno partae salutis MDLXXIIII

‘Leyda, Lugdunum Batavorum, in de volkstaal Leyden, door de welgeordende menigte van gebouwen en inwoners een zeer schone en welvarende stad, ingesloten door het beleg van de Spanjaarden, maar bevrijd door het invaren van voedsel door de Geuzen.

In het jaar van de verworven redding, 1574.’

 

De Probusclub ‘Leiden 1’ dateert weliswaar niet van 1574, maar zij is wel de oudste Probusclub in deze eerbiedwaardige stad. De club is opgericht in 1979 en kent sindsdien een bloeiend bestaan. Wij streven ernaar, het aantal leden rond de 35 (allen heren) te houden.

Wij komen eens per drie weken bij elkaar voor een borrel en een lunch, welke wordt voorafgegaan door koffie en een lezing door één van de leden, over een hem na aan het hart liggend onderwerp. De totale duur van lezing, borrel en lunch is in het algemeen drie uur.

Daarnaast organiseren we in het voorjaar een dagexcursie, gezamenlijk met echtgenotes/partners, en eveneens een gezamenlijk diner in november. Eén van de lezingen in het voorjaar wordt vervangen door een gezamenlijk debat over een actueel of anderszins toepasselijk onderwerp.

 Deze site is alleen toegankelijk voor leden van Probusclub Leiden 1. Voor vragen kunt u terecht op de ‘Contact’pagina.